Тема. Охорона природи

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Вiдкритий урок з природознавства    6 клас.

 

Тема    Охорона природи .

Мета: дати знання про сучаснi методи охорони природи; познайомити

             з природоохоронними територiями своєї мiсцевостi, розвивати  

             вміння аналiзувати, узагальнювати; розвивати здiбностi до

       самоосвiти; виховувати почуття особистої вiдповiдальностi за стан навколишнього середовища, дбайливе ставлення до природи,     почуття прекрасного.

 

Обладнання :   карта «Природоохороннi території України , таблицi

            «Червона книга України» ,карта «Природоохороннi територii регіону».          

 

Тип уроку   засвоєння нових знань.

 

Хiд уроку.

1.   Організаційний момент.

2.   Мотивацiя навчальної та пізнавальної дiяльностi учнів.

-   Бiосфера-велетенська екологічна система, яка включає всi види живих

органiзмiв. Кожний біологічний вид унікальний i  неповторний. Людина теж є частиною цієї системи. На протязi всієї iсторii людство не тільки вивчало природу i відкривало новi землi. Люди використовували природнi скарби. Згiдно з тим , як людей ставало все більше, а розвиток науки i технikи давав ім новi можливостi, все помітніше вiдчувалися змiни в природi, викликанi

діяльністю людини. Зростаючий вплив людини на природу приводить до її збіднення: зникають або стають рiдкiсними багато видiв органiзмiв . Останнiм часом виникло багато проблем, якi потребують негайного вирiшення.

- З’ясуємо головну проблему сучасності. (Проблемне питання).

1-й учень:

Наш вік двадцять перший , сповнений тривог

Шалених ритмів, стресу ,відкриття .

Вiд космосу до самого земного

На карту ставить долi i життя.

У вiдчай впала молода тополя,

Вмирав повiльно скручений листок,

Болять забрудненi легенi поля :

Бiль вiддає у кожен колосок

Мов примули на діючих вулканах,

Понад землею зводяться АЕС.

Iде на людство хвилею цунамi,

Збунтованого атома прогрес.

 

2-учень:

Зникають i тварини , i рослини…

Так, дуже сумно, що природа гине.

Але ж не всi ! Уми їх все одно ,

Хоч інколи , побачимо в кiно…

Авжеж , в кiно…Чи в мультиках хіба…

Нi , це не просто сором ,

Це – ганьба!

Тварини потребують охорони !

Навiщо ж тодi книга є Червона ?!

Створила ж заповідники людина,

Щоб жодна не загинула тварина ?!

Ну, а рослини ? Це немов кохання !

Не вже колись залишиться остання ?

Рослини- це краса Землi барвиста ,

Без них навiть мистецтво втратить змiсту!

Планета є для кожног оселя,

Нема рослин , тварин , Земля-пустеля ,

Бо з космосом ми будем наодинцi…

А хто наносить шкоду , тi-злочинцi !

Та нi я не злочинець , не байдужа…

Менi природу жаль ,i навiть дуже !

 

3.Актуалiзацiя опорних знань та вмінь учнів.