Цикл уроків англійської мови у 6 класі за підручником Людмили Биркун «Our English»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Урок №1.

 Тема уроку: Їжа. Продукти харчування.

 

Мета:

·        Практична: повторити вивчені у попередніх класах назви продуктів та ввести нові лексичні одиниці до теми, формувати навички читання з повним розумінням прочитаного;

·        Освітня: поглибити знання учнів про класифікацію продуктів харчування;

·        Розвиваюча: розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію;

·        Виховна : виховувати культуру спілкування , прищеплювати прагнення використовувати здобуті знання як засобу інтелектуального самоствердження.

 

Обладнання: лексичні картки до теми, аркуші з таблицею для роботи у групі.

 

Хід уроку.

1.     Оргмомент.

Організація класу. Привітання. Введення у іншомовну атмосферу.

How do you do, my dears? Are you in a good mood? Are you ready for the lesson? We have got an interesting and unusual lesson today. It will be a competition to see who is the wisest, the most attentive and the most active. The winner will be given a tasty present. Do you want to take part in this competition? So, go ahead!

 

2.     Мовна розминка. «Аукціон продуктів»: Учні «купують» страви, називаючи переклад назв продуктів, які оголошує учитель. За кожен правильний переклад учень отримує фішку у формі яблука. Перемагає учень з найбільшою кількістю фішок.

A salad, an apple, bread, fruit, cheese, jam, a tomato, an orange, a banana, a cake, a lemon, sausage, egg.

     Фонетична розминка.

 

3.     Основна частина уроку.

1.     Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

So, as you see, we are beginning a new topic – “Health. Food”. Do you think we’ll have good time learning it? Is it important to be able to speak on this topic? And you will be able not to speak, but to read, listen and understand the menus, the prices, the recipes of the dishes and many other useful things. Shall we start?

 

1.     Ведення понять «Ready-made» та «Home-made»:

·        What food can we name “home-made”? And ready-made food we by at the supermarkets and shops. Give the examples of both kinds of food.

·        Читання тексту вправи 1 ст.48 підручника з наступним обговоренням за питаннями після тексту.

·        Формування навичок вживання лексики.

1.     Гра «Великий комбінатор: за допомогою слів із вправи 2 на ст.48 підручника складіть словосполучення та запишіть їх на дошці. За кожне правильне словосполучення автор отримує 1 очко.

2.     Гра «Bingo!»: учні записують будь-які 3 словосполучення із дошки. Учитель називає словосполучення у довільному порядку, учні підкреслюють названі словосполучення у зошиті. Виграє учень, який найпершим закреслив усі 3 словосполучення, він отримує 3 очки.

·        Формування навичок діалогічного мовлення. Робота у групах із 4 осіб.

1.     Підготовка.

Try to answer the questions:

What is your favourite food?  What food do you hate?

Ask the same questions the other pupils of your group to fill in the table.