Тема: Двомембранні органели і мітохондрії і пластиди. Фотосинтез, дихання. Практична робота №3: Порівняльний аналіз процесів дихання і горіння.

t>

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Урок для 10 класу

Тема: Двомембранні органели і мітохондрії і пластиди. Фотосинтез, дихання.

Практична робота №3: Порівняльний аналіз процесів дихання і горіння. Клітинний цикл. Мітоз. Каріотип.

Лабораторна робота №6: Мітотичній поділ клітин.

Лабораторна робота №7: Будова хромосом.

 

Мета: познайомити з будовою та функціями двомембранних органел: мітохондріями та пластидами, фазами мітозу, з клітинним циклом, поняттями, каріотип, фотосинтез, дихання, мітохондрія, хлоропласт, хемосинтез з процесами фотосинтезу та дихання, вчити порівнювати ці два процеси між собою;

навчити розпізнавати компоненти клітин на схемах, фото, малювати схеми фотосинтезу та дихання, структурні компоненти хромосом, фази мітозу;

пояснювати та обґрунтовувати значення двомембранних органел в енергетичному обміні, їх роль в спадковості.

Тип: уроки засвоєння нових знань, вмінь та навичок.

 

Методи: вербальні (розповідь);

інтерактивні;

частково пошукові;

спостереження, самостійна робота;

тестовий контроль.

Обладнання: мультимедійний комплекс для 10 кл., телекомунікативні системи

м. Харків, обладнання для віртуальних лабораторних робіт.

      I.            Постановка проблем заняття, знайомство з його структурою та ходом. Об’явлення теми та задач.

   II.            Мотивація навчальної діяльності.

Постановка проблеми: Сонце погасло. Що стане з життям організмів на землі? Чому? Як енергія сонця стає енергією організму? Хто забезпечує життя на землі? Скільки можна прожити без дихання? Як зберігається схожість між клітинами організмів?

 

      I.            Актуалізація опорних знань.

1.     Що таке мембрана? Яку будову вона має?

2.     Які організми мають одну мембрану?

3.     Будова та функції ядра.

4.     Що таке хромосома? Як вона збудована? Що таке ген?

   II.            Вивчення нового матеріалу.

1.     Двомембранні організми                      перегляд кадрів

       Будова, функції                               мультимедійного

     Мітохондрії                               Пластиди         комплексу

 

2.     Дихання. Схема.

3.     Фото- та хемосинтез. Фото: діаліз води.

Схема фотосинтезу

 

Теплова фаза                Світлова фаза

4.     Значення двомембранних органел в енергетичному обміні.

III.            Закріплення.

а) Практична робота №3: Порівняльний аналіз процесів дихання і горіння. Самостійна робота по заповненню таблиці.

б) Робота з тестами мультимедійного комплексу.