УРОК ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема уроку:      

 Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза

Дидактична мета уроку:

Розширення та поглиблення знань учнів про явище заломлення світла та використання цього явища в оптичних системах. Формування понять про різні типи  лінз, їх оптичні властивості. Формування знань про формулу тонкої лінзи та початкових навичок  побудови зображень, що дає тонка лінза.

Розвивальна мета уроку

Розвиток аналітичного та логічного мислення, формування наукового світогляду та прагнення до пізнання навколишнього світу.

Тип уроку :   

 Урок вивчення нового матеріалу

Технічні засоби:

Комп'ютер, мультимедійний проектор , дошка для моделювання ходу променів.

Обладнання:

Лінзи розсіювальні та збиральні, екран, резервуар з водою, джерело світла.

Демонстрації:

Хід променів у лінзах

Утворення зображень за допомогою лінз

Графічні завдання (слайди)

Відеоматеріали

Структура уроку :

1. Організаційна частина

- 1   хв.

 

2. Вибіркова перевірка домашнього завдання

-  5  хв.

 

3. Актуалізація опорних знань учнів

- 5 хв.

 

4. Вивчення нового матеріалу

- 20   хв.

 

5. Закріплення нового матеріалу

-10 хв.

 

6.Підсумки уроку

- 2 хв.

 

7. Домашнє завдання

- 2   хв.

 

 

Хід   уроку

 

1. Організаційна частина

Перевірка відвідування учнями уроку, перевірка наявності зошитів, підручників тощо. Оголошення теми та плану уроку.

2.Вибіркова перевірка домашнього завдання

2.1. Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу.

 

                  

                                                   Рис.1

?- Чому виникає заломлення світла?       

?- У чому полягає закон заломлення світла?

2.2. Перевірка виконання завдання № 150 [ 2].

 

3. Актуалізація опорних знань учнів

3.1.Фронтальна бесіда.

?- Що таке світловий промінь? Як він позначається графічно?

?- Що таке світловий пучок?

* За  даними рис.2 охарактеризувати світлові пучки та середовище, в якому поширюється світло.

 

3.3. Формування мотивації до вивчення нової теми.

?- Пригадайте, чи зустрічали ви термін «лінза»? Чи знаєте ви, навіщо нам потрібні лінзи?

* Перегляд відеофрагменту «Лінзи».

 

4. Вивчення нового матеріалу

* До конспекту учнів

Назва теми : «Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах»

4.1. Основні елементи лінзи. Типи лінз.

* Прочитати текст підручника[1, С.150] і знайти відповіді на наступні запитання:

? - Що таке лінза?

? - Які лінзи називають опуклими, а які увігнутими?

? – Яку лінзу можна вважати тонкою?

#  Ознайомлення із зовнішнім виглядом та дією опуклої та увігнутої лінзи ( індивідуальна робота учнів.)

* До конспекту учнів

Лінза – це прозоре тіло, обмежене сферичними поверхнями.

Лінзи бувають опуклими та увігнутими.

Лінза є тонкою, якщо її товщина << R.