Тема уроку: Основні відомості про Сонце. Будова Сонця. Сонячна активність.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Тема уроку: Основні відомості про Сонце.

 Будова Сонця. Сонячна активність.

Мета уроку: Розширити і поглибити знання учнів про денну зірку. Засвоїти основні відомості про Сонце: внутрішню будову Сонця, його „поверхню”, хімічний склад, основні фізичні параметри, використовуючи знання хімії та фізики. Навчити визначати хімічний склад Сонця за його спектром; встановлювати зв’язки і закономірності між поняттями, явищами, природними процесами.

         Розвивати спостережливість, уяву, логічне і розумове мислення, здатність до пізнання навколишнього світу.

Стимулювати інтерес до астрономії, бажання учнів до самостійного здобуття додаткових знань про Всесвіт, до опрацювання довідкової та наукової інформації, до практичних умінь та навичок.

Виховувати почуття гордості за досягнення вітчизняної науки, любов до природи.  

 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань (урок змістовної спрямованості),час для опрацювання – 2 год.

 

Обладнання: навчальні таблиці: «Сонце», «Сонячна система», «Активність Сонця і життя на Землі», «Будова Сонця», астрономічні атласи, ілюстраційний матеріал, тестові завдання (електронний варіант), мультимедійна презентація «Сонце – центральне тіло Cонячної системи»

 

С т р у к т у р а  у р о к у:

 

І. Вступне слово вчителя.

 

ІІ. Оголошення теми та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу:

1.     Бесіда з класом з метою визначення початкових знань про денне світило.

2.     Інформації учнів (на основі опрацювання довідкової та наукової літератури та джерел мережі „INTERNET”).

3.     Розповідь вчителя:

-         спектр Сонця, хімічний склад;

-         обертання Сонця;

-         умова рівноваги і температура;

-         внутрішня будова світила;

-         джерела енергії Сонця;

-         сонячна активність.

4.     Короткі виступи учнів:

-         вплив сонячної активності на магнітосферу та атмосферу Землі;

-         вплив активності Сонця на погоду, на коливання клімату;

-         сонячна активність і біосфера Землі;

-         вплив сонячної активності на людину.

 

IV.     Узагальнення і систематизація знань: пропонуються тести в електронному варіанті.

 

V.         Завдання додому.

 

VI.     Підведення підсумків уроку.

 

Х і д    у р о к у:

 

І. Вступне слово вчителя (Мультимедійна презентація «Сонце - центральне тіло Сонячної системи», слайд 1-2; навчальна таблиця «Сонце»):