Розділ 25. Фізика

Тема уроку: Атмосферний тиск

Цикл уроків фізики для учнів 11 класу фізико-математичного профілю

Тема уроку: Обертальний рух тіла. Період обертання. Місяць – природний супутник Землі. Лабораторна робота №2 «Вимірювання частоти обертання тіл»

Тема. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу

Тема урока: «Электрический ток в различных средах».

Урок фізики у 7 класі. Тема. Формула тонкої лінзи.

Використання комп’ютерних технологій при викладанні фізики

Розробка уроку-змагання на тему: „Початкові відомості про будову речовини”

Тема. Плоске і сферичне дзеркало. Лінзи. Побудова зображень за допомогою лінзи.

УРОК ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. Лінзи. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.

Тема: Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.

Тема. Гравітаційна стала. Закон всесвітнього тяжіння.

Розробка циклу уроків з фізики з використанням елементів розвиваючого та інтерактивного навчання. «основи термодинаміки» 10 клас.

ФІЗИКА . 8 клас (12- річна школа). Тема. Плавання тіл.

Тема уроку: Основні відомості про Сонце. Будова Сонця. Сонячна активність.

Суд по звинуваченню Інерції.

Тема урока. Свет. Источники света. Прямолинейное распространение света. Световой луч. Оптические явления в природе.

Тема. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.

Тема. Призначення, будова і принцип дії трансформатора.

Урок-гра «Подорож по країні інтелектуалів»

Обобщающий урок по теме: «Тепловые явления»

БІНАРНО-ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ У 9 КЛАСІ НА ТЕМУ: „ВЗАЄМОЗВ”ЯЗОК РОБОТИ ЗМІННОЇ СИЛИ ТА ПЛОЩІ ФІГУРИ”

ПРОБЛЕМА: «Химическое загрязнение атмосферы – следствие сгорания топлива»

Понятийный словарь

Причины загрязнения окружающей среды вследствие сгорания топлива и их последствия

Презентация работы домашней творческой группы «Химики» по проблеме «Загрязнение окружающей среды продуктами горения топлива»

Контроль знаний учащихся. Причины загрязнения окружающей среды вследствие сгорания топлива и их последствия

Рецензия на устное выступление докладчиков группы «Химики»

Тема урока. Теплота сгорания топлива.