ТЕМА: Загальновійськова підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї

>

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

П Л А Н - К О Н С П Е К Т

Проведення заняття з юнаками – учнями з предмету «Захист Вітчизни»

Т Е М А :   Загальновійськова підготовка. Стройові прийоми і рух без зброї

М Е Т А:   Навчити учнів руху стройовим і похідним кроком.

Тренувати учнів у виконанні вивчених стройових прийомів.

Сприяти формуванню у учнів правильної осанки при виконанні повсякденного кроку.

Виховувати в учнів дисциплінованість, охайність, уважність та наполегливість.

Метод проведення: розповідь, демонстрування нового прийому, відпрацювання його виконання за елементами, тренування.

 Місце проведення: стройовий майданчик.

 Матеріальне забезпечення:

1.       Стройовий статут З С   України

2.       Комплект плакатів зі стройової підготовки

3.       Дзеркало для особистої перевірки правильності виконання стройових прийомів.

Міжпредметні  зв’язки: фізична культура.

 

Х І Д У Р О К У

1.        В с т у п н а               ч а с т и н а     ( 10 хв. )

1.       Шикування учнів, привітання.

2.       Огляд зовнішнього вигляду, перевірка присутності учнів на заняттях.

3.       Оголошення теми та мети уроку.

4.       Тренування у виконанні стройових прийомів на місці: виконання команд « СТАВАЙ! РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО! ВІЛЬНО! Ліво-РУЧ!, Право-РУЧ, Кру-ГОМ! Відділення – РОЗІЙДИСЬ! Відділення – ДО МЕНЕ! В одну шеренгу –ШИКУЙСЬ!Відділення, на перший та другий – РОЗПОДІЛИСЬ! Відділення, у дві шеренги – ШИКУЙСЬ! Відділення, в одну шеренгу – ШИКУЙСЬ! 

Дії викладача: Звертає увагу на одночасне та якісне виконання, виправляю помилки

2.           О с н о в н а             ч а с т и н а   ( 30 хв. )

 Систематизація опорних знань зі стройової підготовки з питань: (провести у формі бесіди)

-          Стрій – це ….

-          Шеренга – це …

-          Фланг – це …

-          Фронт – це …

-          Інтервал – це …

-          Дистанція – це …

-          Розповісти: які бувають команди? Мета команд? ( підготовча та виконавча )

-          Ширина строю – це …

 

-          Глибина строю – це …

Дії керівника : розповідь – стройовий крок – це один із найскладніших стройових прийомів, виконання якого вимагає від учнів особливої зібраності, підтягнутості, координації рухів рук і ніг.

Стройовий крок застосовується:

-          Під час проходження підрозділів урочистим маршем;

-          Під час виконання ними військового вітання під час руху;

-          Під час підходу військовослужбовця до начальника та відходу від нього;

-          Під час виходу зі строю та повернення на місце, а також під час занять зі стройової підготовки.

Похідний крок застосовується в усіх інших випадках.

Правильне виконання елементів стройового та похідного кроку вимагає від юнака міцної фізичної підготовки, сприяє правильної осанки.

Нормальна швидкість стройовим кроком – 110-120 кроків за хвилину. Довжина кроку - 70-80 см.

Рух стройовим кроком починається за командою: стройовим кроком – РУШ! За підготовчою командою слід подати корпус трохи вперед,перенести вагу тіла більше на праву ногу,зі збереженням рівноваги; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком. Під час руху стройовим кроком голову та корпус тримати прямо, дивитись вперед.

Дії учнів:  Учні в одно шеренговому строю слухають розповідь і виконують команди.

Після розповіді учителя про стройовий крок треба показати виконання стройового кроку по елементам.