Тестові завдання для учнів 10 класу з теми «Підгрупа Оксигену»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Мета тестування учнів:

1.     перевірити відповідність рівня навчальних досягнень учнів програмовим вимогам;

2.     виявити та оцінити рівень навчальних досягнень учнів.

 

 

Тема:

 «Підгрупа Оксигену»

 

Рівні когнітивності

k1

k2

k3

k4

k5

k6

Тип формату

А

А

N

В

R*

Відкрита

відповідь

І. Характеристика елементів за місцем у період. системі та будовою їх атомів

 

ІІ. Розповсюдження атомів у природі

 

ІІІ. Фізичні властивості простих речовин, утворених Оксигеном та Сульфуром

 

ІV. Хімічні властивості простих та складних речовин, утворених атомом Сульфуру

 

V. Одержання сульфатної кислоти

 

VІ. Практичне застосування сполук

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

По 1б

По 2б

По 3б

По 4б

По 5б

По 10б

Загальна сума балів

85

 

 

 

Шкала переводу тестових балів

 

 

Кількість тестових балів

 

Бал

1 – 3

1

4 – 7

2

8 – 10

3

11 – 16

4

17 – 23

5

24 – 29

6

30 – 37

7

38 – 45

8

46 – 55

9

56 – 65

10

66 – 75

11

76 – 85

12

 

Тема «Підгрупа Оксигену»

 

Завдання №1 - №15 мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.  

І, k1,Ф-А

1. Позначте хімічні елементи, які складають підгрупу Оксигену:

1) O, S, Cr, Se, Mo, Te, W, Po;

2) Cr, Se, Mo, W;

3) O, S, Se, Te, Po;

4) O, S.

 

І, k1,Ф-А

2. Позначте хімічний елемент, ядро атома якого має заряд   +16:

1)    Селен;

2)    Оксиген;

3)    Сульфур;

4)    Телур.

 

І, k1,Ф-А

3. Позначте хімічні елементи підгрупи Оксигену, атоми яких проявляють валентність ІV:

1)    всі без винятку;

2)     всі, крім Оксигену;

3)    всі, крім Сульфуру;

4)    всі, крім Оксигену і Сульфуру.

 

ІІ, k1,Ф-А

4. Позначте найбільш розповсюджений у природі атом хімічного елементу:

1)    Оксиген;

2)    Сульфур;

3)    Селен;

4)    Телур.

ІІІ, k1,Ф-А

5. Позначте алотропні модифікації атома Оксигену:

1)    пластична, моноклінна, ромбічна сірка;

2)    кисень, озон;

3)    білий фосфор, червоний фосфор, чорний фосфор;

4)    алмаз, графіт, карбін.