Узагальнюючий семінар «Взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин».

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Узагальнюючий семінар «Взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин».

Тема: Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин.

Мета:        - узагальнити і систематизувати знання учнів про механізм взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин на прикладі індукційного ефекту та ефекту спряження, поглибити знання учнів, розглянувши речовини різних класів;

-         використовуючи момент інтегрованого підходу, розвивати вміння порівнювати, знаходити аналогії, прогнозувати результат на основі теоретичних міркувань;

-         формувати якості особистості: уваги і поваги один до одного.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, узагальнюючий семінар.

Методи і прийоми: словесні (бесіда, діалог, розповідь), наочні (демонстрація)

Форми роботи: фронтальна, групова.

Обладнання: світлофільтри, електрофорна машина, рейка з прикріпленими через рівні проміжки парними шматочками фольги, гербарні листи із зразками лишайника, малюнок мула, роздавальні карточки із завданням.

 

Основні поняття: ковалентні полярні і неполярні зв’язки, σ-і π-зв’язки, електронегативність, поляризація, індукційний позитивний і негативний ефект, ефеккт спряження, орто- і пара- орієнтанти, функціональна група.

Випереджальні завдання: повторити:

1.Природа хімічних зв’язків у органічних сполуках, електронегативність.

2.Індукційний ефект і ефект спряження.

3.Орто- і пара- орієнтанти в бензеновому ядрі, правило Марковнікова.

4.Взаємний вплив функціональної групи і радикала.

 

Хід уроку.

Розминка. (демонстрація гербарного зразка лишайника, малюнка мула, накладання кольорів через світлофільтри-жовтий +синій = зелений)

-                   Що об’єднує ці, на перший погляд, різні об’єкти і явища природи? (суть: при поєднанні виникають якісно нові ознаки: при симбіозі гриба та водорості утворюється новий живий організм – лишайник, мул – гібрид кобили та віслюка, при накладанні жовтого кольору на синій утворюється зелений колір).

 

Оголошення теми і мети семінару.

         1861рік. На з’їзді хіміків О.М.Бутлеров виступає з доповіддю «Про хімічну будову речовин», в якій наголошує, що «...згідно з твердженням, що кожен хімічний елемент, який є складовою тіла, бере участь в утворенні останнього і діє тут певною кількістю сили, я називаю хімічною будовою розподіл дії цієї сили, внаслідок якої хімічні атоми, так чи інше, діють один на одного, з’єднуючись в хімічну частинку...» Завжди дивує інтуїція, глибокий розум, далекоглядність і талановитість вчених. Основні положення теорії будови органічних речовин, закладених О.М.Бутлеровим, спочатку не сприймались відомими на той час вченими, але пізніше отримали підтвердження і в наш час успішно розвиваються. Одним із цих положень є взаємний вплив атомів. Отже, тема уроку «Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин». Завдання уроку: узагальнити знання про властивості органічних речовин,їх реакційну здатність, використовуючи знання про взаємний вплив атомів.

Девіз уроку:                                             «Не в кількості знань полягає освіта, а у розумінні і майстерному використанні того, що знаєш»

                                                                                         А.Дістервег