Роздатковий матеріал для уроків з теми «Солі»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Роздатковий матеріал для уроків з теми «Солі»

 

Автори; Новіков Ю.Є., Крупник П.М., СЗШ № 97,  м. Львів

 

Сам матеріал являє собою листок, з обох боків якого вміщено матеріал, який можна використовувати на всіх уроках, присвячених вивченню теми «Солі». Подібні матеріали ми розробили і для інших тем курсу хімії 8-9 класів. Працюємо ми і над матеріалами для 10 та 11 класів.

 

На першій сторінці – теоретичний матеріал, на другій – вправи для формування нових, а також удосконалення вже набутих умінь і навичок .

 

У своїй практиці ми не тільки використовуємо даний матеріал на уроках, але й пропонуємо учням зробити з них копії і використовувати їх у домашній роботі.

 

Число прикладів у кожному завданні дозволяє належним чином сформувати уміння й навички з даної теми.

 

Крім того, на базі цих завдань можна скласти різнорівневі за складністю та багатоваріантні комплекти контрольної роботи з тем «Солі» та «Основні класи неорганічних сполук», незалежно від того, яка програма з хімії панує сьогодні в освіті.

 

1. Складіть хімічні формули та здійсніть класифікування даних речовин: а)барій ортофосфат, б)йод, в)хлоридна кислота, г)калій карбонат, д)ферум (ІІІ) сульфід, е)водень, є)алюміній бромід, ж) плюмбум (ІІ) силікат,  з)натрій сульфіт, и)хлор, і)нітратна кислота, ї)хром (ІІІ) йодид, й)барій фторид, к)аргентум оксид, л)кальцій метафосфат, м)ортофосфатна кислота, н)кисень, о)меркурій (ІІ) сульфат, п)манган (ІІ) нітрат, р)станум (ІV) гідроксид, с)сульфітна кислота, т)натрій силікат, у)ферум (ІІІ) сульфат, ф)магній бромід, х)алюміній нітрат, ц)цинк гідроксид, ч)барій сульфід, ш)натрій карбонат, щ)манган (IV) оксид, ю)сульфур (VI) оксид, я)хлор (VII) оксид, ь)нітроген (І) оксид. Обчисліть масову частку найлегшого елемента в сполуці.

2. Назвіть і здійсніть класифікування речовин, формули котрих: а)H2SiO3 б) CrO3 , в)Pb(OH)2  г)AlCl3 д)Na2SiO3 е)CO2 є)MnBr2 ж)Ba3(PO4)2 з)AgF и)Pb(NO3)4 і)CaI2 ї)ZnO й)O2 к)Li2CO3 л)HPO3 м)MgS н)Al(OH)3  о) Cr2(SO4)3 п)K2SO3 р)SO2 с)Hg т)SnSiO3 у)BaCl2 ф)х)Cu2SO4 ц) NO2 ч)Be(NO3)2 ш)Mn2O7 щ)Zn3(PO4)2 ю)Ag я)K2ь)PbI4 z)Cr2(SO4)3 .

3. Напишіть по 5 формул солей, з якими реагуватиме: а) Mg, б) Al, в) Mn, г) Zn,

д) Cr, е) Fe, є) нікель, ж) станум, з) свинець, и) мідь, і) ртуть. Складіть хімічні рівняння взаємодії даного металу з двома наведеними Вами солями. Послідовність металів у п.п. а-і відображає їх послідовність у Ряді напруг металів.

4. Напишіть по три формули солей, які реагуватимуть з такими кислотами:

 а) сульфатною, б) ортофосфатною, в) нітратною, г) хлоридною, д) сульфітною,

е) сульфідною, є) карбонатною. Складіть відповідні хімічні рівняння. Послідовність кислот у п.п. а-є відображає їх послідовність у ряді леткості кислот.

 

5. Складіть хімічні рівняння за даними схемами:

а) калій гідроксид + ферум (ІІІ) сульфат

і) FeCl2 +Zn ®

б) барій гідроксид + натрій карбонат

ї) H3PO4 + Na2SiO3 ®

в) меркурій (ІІ) хлорид + калій фосфат

й) Al2O3 + HBr ®

г) манган + ферум (ІІ) сульфат

к) Ca(OH)2 + K2SO3 ®

д) магній + сульфідна кислота

л) H2O + Na ®

е) барій нітрат + сульфатна кислота

м) Fe(NO3)3 + Ba(OH)2 ®

є) сульфітна кислота + калій силікат

н) ZnBr2 + Na2SO3 ®

ж) барій карбонат + нітратна кислота

о) AgNO3 + HI ®

з) натрій гідроксид + ферум (ІІ) йодид

п) Mg + H2SO4 ®

и) аргентум нітрат + хром (ІІІ) бромід

Р) AlBr3 + K3PO4 ®

6. Дано: а) сульфатну кислоту, б) магній, в) їдке калі, г) мідь, д) натрій сульфід, е) кальцій карбонат, є) аргентум нітрат, ж) залізо, з) вуглекислий газ, и) купрум (ІІ) оксид. Складіть рівняння можливих реакцій кожної із речовин (а…и) з 1) манган (ІІ) хлоридом, 2) сульфатною кислотою, 3) гідроксидом літію.

7. Складіть хімічні рівняння за даними схемами:

    а) Na ® NaOH ® Na2CO3 ® NaCl ® NaNO3

    б) S ® SO2 ® H2SO3 ® K2SO3 ®ZnSO3

    в) Ca ® CaO ® Ca(OH)2 ® Ca3(PO4)2 ®H3PO4

    г) Zn ® ZnCl2 ®Zn(OH)2 ® ZnO ®Zn(NO3)2

    д) P ® P2O5 ®H3PO4 ® Na3PO4 ®NaBr

    е) CaCl2 ® CaCO3 ® CO2 ®K2CO3 ®BaCO3

    є) H2SO4 ® H2 ® H2O ® KOH ® Cu(OH)2

    ж) MgO®Mg(NO3)2 ®Mg(OH)2 ®MgSO4®MgCl2

    з) SO3 ® Na2SO4 ® NaI ® Na2SO4 ® BaSO4

   Назвіть учасників і тип реакції.