План-конспект відкритого уроку з хімії у 8 класі. Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини. Урок: Кристалічні гратки.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

План-конспект відкритого уроку з хімії у 8 класі.

Тема 4. Хімічний зв’язок і будова речовини

Урок: Кристалічні гратки.

Тема: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Мета: визначити особливості будови твердих речовин та встановити залежність властивостей речовин від їхньої будови.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, опорна таблиця видів кристалічних граток, картка з інструкцією.

Структура уроку:

1. Організаційна частина уроку.

2. Повідомлення теми уроку та мотивація учбової діяльності.

3. Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

4. Вивчення нового матеріалу:

Øбудова твердих речовин;

Øкласифікація кристалічних граток.

5. Закріплення матеріалу.

6. Аналіз активності учнів.

7. Домашнє завдання.

 

Хід уроку

1.     Організація класу.

2.     Мотивація: сьогодні ми з вами дізнаємось чи можна спрогнозувати властивості речовини, знаючи її будову; навчимося визначати типи кристалічних граток.

3.     Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

Короткий хімічний диктант:

Завдання №1 – дайте визначення термінам:

а) ковалентний хімічний зв’язок;

б) йонний хімічний зв’язок.

Завдання №2 – допишіть речення:

а) «особливостями ковалентного зв’язку є: …»;

б) «особливостями йонного зв’язку є: …».

Завдання №3 – визначте тип хімічного зв’язку речовин:

H2O, Мg, KCl, N2.

 

1.     Вивчення нового матеріалу.

ØУсі речовини у твердому стані можуть мати таку будову:

 

Будова твердих речовин

 

 

Аморфна

 

Кристалічна

Структурні частинки речовини розміщуються безладно

 

 

Структурні частинки речовини розміщуються впорядковано

Приклад: глина

 

Приклад: кухонна сіль

 

Структурну впорядкованість кристалічних речовин називають кристалічними гратками.

ØКласифікація кристалічних граток.

Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах кристалічної гратки, і від того, які сили взаємодії між ними переважають розрізняють атомні, йонні, металічні та молекулярні кристалічні гратки.