Розробка уроку «Подорож у казкову країну ЕОМ». Тема "Представлення інформації в комп 'ютері. Двійкове кодуваня. Двійкова система числення." 7 клас

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Представлення інформації є комп'ютері.

Двійкове кодування. Двійкова система числення.

 Мета навчальна: Повторити, систематизувати, узагальнити отримані знання.

:                        Оволодіння мовою інформатики та умінням її використовувати

для аналізу інформації; формування навичок роботи з додатковою літературою, формування у свідомості учнів основних напрямків у розвитку інформатики. Складний матеріал накласти на суб'єктивний досвід учнів. Відбувається інтеграція, під час якої легко засвоюється і стає

                       звичною нова та складна інформація.

Виховна мета: Озброєння учнів раціональним методологічним підходом до

пізнавальної та практичної діяльності; продовжувати виховувати
спостережливість та вміння аналізувати нову інформацію;
працелюбність та наполегливість; естетичне виховання.   

Мета розвитку учнів: Розвивати логічне мислення, уміння користуватись

методами індукції та дедукції, аналізу та синтезу на прикладі розвитку процеса інформатизації суспільства; розвиток уміння розв'язувати основні задачі з шкільного курсу вивчення інформатики, експериментувати, технічно мислити і в сукупності - розвивати творчі здібності.

 Обладнання:

1.   Плакат з девізом гри
«Цінність обчислювальної машини

залежить тільки від того, яким розумним способом буде використовувати її людина»                 Н. Вінер

2. Завдання кожному учню (схеми різноманітного з'єднання логічних
елементів)

3.             Завдання для роботи з числами в десятковій СЧ та в двійковій СЧ
(2 варіанти)

4.             Цікаві повідомлення.

 

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Вступне слово вчителя

З. Правила техніки безпеки (підготовлені у юмористично-віршованій формі самими

   учнями)

4.      Повторення отриманих на попередніх уроках питань з теми "Логічні елементи"

(виступ 4 учнів)

         1 учень - перший вхідний сигнал

         2 учень - другий вхідний сигнал

         3 учень - логічна схема

 

 

• 4 учень - сигнал на виході даного логічного елементу

5.Учні займають місця відповідно своєї групи (розподіл на групи відбувся на
попередньому уроці). Діти встановлюють правила роботи в групах, які фіксуються
на дошці і в разі потреби вчитель звертається до них. (Учні намагаються
дотримуватися цих правил, так як вони були встановлені та прийняті ними самими).

Робота всім класом над заповненням таблиці істинності за схемою, зображеною на дошці. До схеми запропоновано 4 варіанти вхідних сигналів. Представник від кожної команди заповнює один варіант вихідних сигналів.

6.  Самостійна робота учнів за схемами з'єднання логічних елементів.

7. Повторення отриманих на попередньому уроці питань з теми

"Системи числення". Кожна група отримує по 4 запитання.

8.Самостійна робота учнів "Робота з числами в різних системах числення

(десятковій та двійковій)"

А =                               В =