ТВОРЧИЙ ГРУПОВИЙ ПРОЕКТ: ПІРАМІДОЛОГІЯ.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF) 

 

АВТОР ПРОЕКТУ: ШИПІЛОВА ІННА  ЮРІЇВНА

Закінчила: Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

Педагогічний стаж: 13 років

Спеціаліст І категорії, старший викладач 

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Чуйність і лагідність – та духовна сила, яка здатна зберегти дитяче серце від озлоблення, жорстокості і байдужості, від безсердечного ставлення до всього доброго і світлого в житті, насамперед до сердечного, теплого слова.»

 

ТЕМА ПРОЕКТУ: ПІРАМІДОЛОГІЯ.

МЕТА ПРОЕКТУ:

ПРАКТИЧНА:

Формувати вміння аналізувати інформацію, аналізувати особисті пізнавальні та практичні дії;

Налагодження міжособистісної взаємодії шляхом зовнішнього діалогу в процесі засвоєння учбового матеріалу;

Розвивати навички групової роботи;

Підвищувати рівень активності і самостійності;

Формувати вміння і навики роботи з Інтернет – ресурсами, розвивати спеціальні дослідницькі вміння і навики.

ОСВІТНЯ:

Познайомити учнів з пірамідою як з геометричним тілом;

Значення піраміди з історичної і математичної точки зору;

Показати взаємозв’язок вивчаємих на уроці тем з навколишнім світом і оточуючим нас побутом.

РОЗВИВАЮЧА:

Розвивати пізнавальний інтерес до математики;

Розвивати вміння бачити суперечність, вміння висловлювати свою думку;

Розвивати художнє бачення, навички режисури.

ВИХОВНА:

Сприяти вихованню активного мислення, комунікативних якостей учнів;

Виховувати творче мислення, всебічно розвинуту особистість;

Виховувати вміння прислухатися до ідей інших, поважати точку зору оточуючих, з метою досягнення найвищих результатів роботи в групі.

 

ДИДАКТИЧНЕ І МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Підручники, енциклопедії, сучасна література;

Інтернет – ресурси;

Моделі пірамід;

Зварювальний матеріал для виготовлення сучасних пірамід;

Фотоапарат;

Відеокамера; Комп’ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. 

ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ : групова.

МЕТОД НАВЧАННЯ : проект.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ:

   Комп’ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп’ютерної техніки. Розробка проекту з об’єднанням геометрії і інформатики, занять з виробничого навчання дозволила раціонально об’єднати теоретичні знання учнів з їх творчими можливостями та розкриттям багатьох талантів при створенні відеофільму. Цей проект допоміг розкрити у учнів багатий творчий та духовний потенціал, показати, що спостерігати самим, дослідувати та пізнавати предмети самостійно, сприяє становленню цікавої, всебічно розвинутої особистості, а також, що математика не суха наука,а дуже глибока і цікава.

МЕЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ:

Геометрія;

Інформатика та інформаційні технології;

Історія;

Практичне навчання зі зварювального виробництва.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ:

   Учні навчаться збирати та аналізувати цікавий та необхідний матеріал з заданої теми, ставити мету та раціонально добиватися її, навчаться планувати зміст діяльності, оцінювати свої можливості і зусилля, висловлювати свою думку, робити висновки. Навчаться справедливо оцінювати свою роботу і роботу всієї групи, навчаться публічно виступати при захисті проекту, а також розширять свій кругозір, поглиблять знання з математики при роботі з додатковою літературою, та за допомогою комп’ютерних технологій поглиблять навички при роботі на уроках інформаційних технологій.

КРИТЕРІЇ УСПІХУ:

   Проект буде вважатися успішним, якщо його результати зацікавлять учнів і інших викладачів, а головне, якщо його будуть використовувати в роботі викладачі, а учні для поглиблення своїх знань.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ: 2 тижні.

КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ: 6 учнів.

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА: корегувач дій, консультант.

РОЛЬ УЧНІВ: 2 теоретика – математика, 2 єгиптолога, 2 практика, спільний відео монтаж.

ЕТАПИ ПРОЕКТУ:

І. Підготовчий етап.

ІІ. Відбір матеріалу.

ІІІ. Презентація.