ТЕМА: Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі і будівництві. Практична робота “Графічний редактор Paint”.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF) 

 

Анотація до методичних розробок уроків.

Шипілова  Інна Юріївна працює викладачем у ВПУ№40 з 2001 року.

 Інна Юріївна відповідально працює над підвищенням якості знань учнів, приділяючи увагу індивідуальним, груповим, колективним формам роботи. Для цього підготовлені нею різноманітні дидактичні матеріали, картки, тести, опорні міні - конспекти та завдання для закріплення знань, перевірки

їх та для тематичних оцінювань учнів майже з усіх тем програми.

Багато уваги приділяє самоосвіті. Опановуючи новітні методики навчання,

вона провела відкриті уроки:

-         бінарний урок з професійною спрямованістю “Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі та на практиці”  з використанням графічного редактора Paint.

-         інтегрований урок на тему “Многогранники та їх властивості” (геометрія з застосуванням комп’ютерної грамотності);

-         бінарний “Об’єми тіл обертань” та практична робота з інформатики «Створення презентації з геометрії в програмі POWER POINT»;

-         інтегрований контрольний урок з геометрії на тему «Многогранники» з використанням практичних навичок роботи в текстовому та графічному   редакторі.

 

Працюючи над проблемою “Комп’ютерна підтримка при вивченні математики», я не випадково обрала саме цю проблему. Комп’ютер стає невід’ємним атрибутом багатьох робочих місць. Комп’ютерні технології інтенсивно запроваджуються як у традиційних галузях виробництва, так і в нових, виникнення яких неможливо уявити без застосування комп’ютерної техніки.

                  Викладаючи у ВПУ №40 математику та інформатику, я вирішила об’єднати ці дисципліни, тому що вони дуже пов’язані між собою, і тим самим заохотити учнів до цікавого вивчення математики, а саме геометрії, так як відомо, що більшість дітей не розуміють геометрію чи просто нема бажання її розуміти, або не дуже розвинене абстрактне та логічне мислення. Тому загальну підготовку учнів я почала здійснювати у тісному зв’язку з обчислювальною технікою, закріплюючи знання з інформатики з використанням програмного забезпечення окремих тем.

                  Працюючи над проблемою комп’ютерної підтримки навчально – пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення математики, дійшла до висновку, що при продуманому підході можливості її вражаючі.

                  Перші кроки показали, що комп’ютерна підтримка вивчення геометрії захоплює учнів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні поняття геометрії, сприяє розвитку образного мислення, спонукає учнів до дослідницької діяльності.

                   Використовуючи комп’ютер на уроках математики, слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен звільнити учня від роздумів. Комп’ютер повинен звільнити учня тільки від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.

 

ТЕМА: Перетворення симетрії у просторі. Симетрія в природі і будівництві.

             Практична робота “Графічний редактор Paint”.

МЕТА: - Формувати знання учнів про перетворення симетрії у просторі та             

                використання знань у майбутній професії.

             - Поглиблення практичних навичок роботи на комп’ютері в                 

                графічному редакторі Paint.

             - Розвивати просторову уяву.

             - Виховувати старанність у вивченні математики.

ОБЛАДНАННЯ: комп’ютери з ОС Windows 98, тестові програми, схема –

                              конспект “Перетворення фігур у просторі”.

ТИП УРОКУ: бінарний.

ХІД УРОКУ. 

1. Організаційний початок уроку (1 – 2 хв.).

    Учні вмикають комп’ютери, готують учбове приладдя.

2. Перевірка домашнього завдання (7 хв.).

 - Яку тему ми вивчали на попередньому уроці?

 - Як знайти відстань між точками?

 - За допомогою яких формул знаходять координати середини відрізка?

 - Формули всі згадали і зараз я перевірю ваші знання на практиці. На робочому столі комп’ютера знайдіть і відкрийте папку “Тести”.

 - За цей тест ви можете отримати максимум 11 балів, якщо правильно дасте відповіді за 3 хвилини. Почали роботу.