Урок української літератури в 11 класі. Тема: Літературна дискусія 1925-1928 років

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Урок української літератури в 11 класі

Тема:                                  Літературна дискусія 1925-1928 років

Мета:                                  ознайомити учнів із літературним життям України 20-х—початку 30-х років, із поняттям дискусія; розвивати уміння визначати зв'язок між змінами в суспільстві та розвитком літератури, а також  аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до людей, до чужої думки, толерантність.

Тип уроку:                        формування й удосконалення знань, умінь та навичок

Міжпредметні зв’язки:  історія України, етика.

Обладнання:                     музичний центр, портрети поетів і письменників, плакат зі словами В.Скотта.

 

Якщо люди не навчаться …поважати

один одного, то рід людський зникне…        Скотт

                                                      Хід уроку:

І. Організаційний момент.

*На уроці працюють 4 групи. Учні розподіляються за власним бажанням.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Вступне слово вчителя.

«Якщо люди не навчаться …поважати один одного, то рід людський зникне…», —ці слова Вальтера Скотта  є епіграфом уроку. Для літературного процесу двох перших десятиліть ХХ століття визначальним було мирне співісну­вання різних ідейно-стильових течій з їх несхожими, часто протилежними, програмними положеннями і деклара­ціями. А у складний період епохи революції, Першої світової та громадянської воєн, колективізації, голодомору, сталінських репресій—в надзвичайно важкі 1900-1930 роки «Україна кипіла, як величезний казан на безперестанному шале­ному вогні, і в цім казані виварювалися думки й почуття, наново перетворювалися світогляди, дивно змінювалися люди. Тим-то літературні явища цієї доби становлять надзвичайно строкату карти­ну» (літературознавець Олександр Білецький).

 

2. Бесіда з учнями.                                                                                                     

*Запитання до учнів:                                                                                                                 

1)Які політичні процеси відбувалися в Україні після жовтневих подій у Петрограді?     

2)Про що йдеться у III Універсал Центральної Ради від 20 лис­топада 1917 року?         

3)Як сприйняли більшовики проголошення незалежності України?                             

4)Розкажіть про боротьбу більшовиків із Центральною Радою.                              

5)Розкажіть про громадянську війну в Україні та її наслідки.                                                

6) Назвіть ідейно-стильові літературні течії 1900-1930рр. (Романтизм, реалізм, неокласицизм).                                                                                                                          

7) Назвіть найвідоміші літературні угрупованнятих років.( «ВАПЛІТЕ», «ГАРТ», «Неокласики»,«Плуг», «Молодняк», «ВУСПП»).     

*Слово вчителя.

На попередньому уроці ми ознайомились із літературним розмаїттям тих років, що зараз називаємо «відродженням», дивувалися кількості літературно-художніх організацій, яким  до 1925 року  вдавалося мирно співіснували.

* Асоціативний кущ

З названих чисельних літературних угруповань тих років  створитиасоціативний кущ (вказавши основні риси, відмінності, програмні положення, декларації тощо).