Картка контролю теоретичних знань

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Картка контролю теоретичних знань 1 Нерівності

Варіант 1     ------------------------------------------------------

Прізвище, ім'я                Клас

 1.    Якщо а-b>0, то а□Ь.

 2.    Якщо т-п = -0,5, то m□п.
 
3.   Число -2 є розв'язком нерівності
          3x < 8, оскільки___________________


Картка контролю теоретичних знань 1 Нерівності

Варіант …………………………………………………

Прізвище, ім'я                 Клас

1.    Якщо a-Ь<0, то а □b

2.       Якщо m-n = 1,4, то тп.

3.       Число -5 є розв'язком нерівності

          2х>-15, оскільки________________


 


4.Позначте правильні нерівності, якщо х>3.

□А    -2х<-6       □ В    х-3<0

 

    □Б    х + 2>5      □Г    -2х>-6

5.Позначте правильні твердження, якщо а, Ь, с, d— додатні числа, при­чому с-а>0, Ь-а<0, d-с>0.       

□А    а<d

□Б   У порядку зростання на чис­ловій прямій числа містяться
у послідовності: а,Ь, с,
d

      □В   

         □Г   Ь<с

6.   Користуючись означенням, доведіть        нерівність (х-22) >х2-4х.


 4. Позначте правильні нерівності, якщо

х<-3.

          А    -2х>6            □ В    х + 3>0

          Б    х + 4<1          □Г    -2х<6

5.Позначте правильні твердження, якщо а, Ь, с, d— від'ємні числа, причому d-с<0,

 Ь-d<0, Ь-а>0.

□ А    а<с

□ Б    У порядку зростання на чис­-
ловій прямій числа містяться
у послідовності: a, Ь, с, d

□ B   

 □ Г  Ь<с

6.Користуючись означенням, доведіть нерівність (х + 2)22+4х.


7.    Перетворіть вираз х2 -2х + 3 і доведіть, що його значення — додатне число.


8.   Перетворіть вираз х2-6х + 10 і доведіть, що його значення – додатне число.