Урок-проект з громадянської освіти в 4 класі. Тема навчального проекту: «Культура зблизька (щоденник мандрівника)».

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF) 

 

Урок-проект з громадянської освіти в 4 класі.

Тема навчального проекту: «Культура зблизька (щоденник мандрівника)».

Мета проекту. Формувати уявлення про культуру поведінки, зокрема в школі, усвідомлювати наслідки негативних вчинків, вчити дотримуватися правил та норм поведінки в соціумі, усвідомлювати, що культура поведінки починається з кожної особистості, розширювати знання дітей з етикету, виховувати бажання жити в культурному середовищі, наслідувати та примножувати традиції українського народу.

Очікувані результати: зацікавленість учнів проектною діяльністю, застосування ними власного життєвого досвіду, розвиток вміння спілкуватися дотримування певних правил та норм поведінки в суспільстві, забезпечення необхідної пізнавальної діяльності для самореалізації особистості.

 

I.                   Визначення завдань проекту.  

          У чому полягає задум?

Для чого це потрібно?

1.      Окреслити прийнятні для кожного моральні норми і правила поведінки в соціумі, з’ясувати походження терміну «етикет»

2.      Дізнатись про культурні традиції українського козацтва, його високі морально-етичні якості.

1.      Відчувати себе озброєними знаннями та практичними навичками вихованої особистості

2.      Мати можливість сформувати образ свого «Я» як патріота, причетного до українського козацтва, нації.

 

II.                Планування діяльності

Групи

Виконавці

Завдання

I група «Дослідники»

Данільченко С.

Рябова Н.

Ковтуненко А.

Косоренко А.

 

З’ясувати походження терміну «етикет»

II група

«Народознавці»

Савченко І.

Костіна Г.

Чорний М.

Подобний Д.

Встановити значення виховання у Київський Русі. Звернути увагу на традиційні моральні цінності українців. Визначити найкращі риси характеру козаків, про які довідались, оглядаючи експозицію «Музею козацтва». Смт. Станично-Луганський.

III група

«Журналісти»

Кулагіна М.

Камишев С.

Рудіков О.

Кузнецов А.

Створити замітку-пам’ятку «Про правила поведінки в музеї»

IV група

«Витівники»

Шкорупат Д.

Хрипунов В.

Дзюба С.

 

Ознайомитись зі змістом козацьких ігр та забав, обговорити правила безпечної поведінки під час їх проведення.

 

III.                   Виконання проекту

1.      Довідатись з різних інформаційних джерел зміст терміну «етикет». Відокремити для себе поняття «культура», «національна культура», «народна культура» (група «Дослідники»)

2.      Звернути увагу на твір київського князя Володимира Мономаха «Поучение». З’ясувати, які моральні цінності прищеплювали своїм дітям українці, за якими законами жили козаки. Зосередитись на тому, що козаки вважали головними життєвими законами – закони честі.

-          Краще загинути , ніж зрадити Україні (любов до Батьківщини)

-          Добре ставлення одне до одного (дружелюбність)

-          Прагнення ніколи не здаватися в полон (волелюбність)

-          Не шукати вигоди (безкорисливість)

-          Повага до старших членів родини (родинні традиції)

(група «Народознавці»)

3.      Звернутись до твору Гійома де Боплана «Опис України», повідомити про те, як характеризували українців історичні писемні пам’ятки, створити замітку-пам’ятку за слідуючими пунктами:

-          Музей – світилище нових знань

-          Будь вдячним екскурсоводу за ці знання

-          Не розмовляй голосно

-          Будь уважним

-          Не торкайся експонатів – це історія, яку треба зберігати

-          Став запитання за змістом прослуханого.

(група «Журналісти»)

4.      Зберігаючи національну культуру, дізнатись та навчитись грати у козацькі ігри, забави

-          «Підтягування у висі»

-          «Бій вершників»

-          «Гарматна підготовка» та інщі.

Змагання козаків проводились під чітким наглядом старшини, курінних та кошового отамана, суддей, особливо слідкували за чесністю кожного виду ігор та змагань. (група «Витівники»)