Урок засвоєння нових знань

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Материки Землі

Мета. Закріпити знання про глобус; продовжити формувати уявлення про види географічних карт, ознайомити з поняттям материк, з материками Землі та їх розміщенням на глобусі й карті півкуль; удосконалювати уміння користуватися картою півкуль та картою теплових поясів світу; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати допитливість, почуття дружби та взаємодопомоги, екологічну культуру.

Терміни і поняття (словник): материки, континенти, острів, півострів.

Обладнання:  фізична карта півкуль, карта теплових поясів, глобус, презентація, підручники, робочі зошити. /Л.П.Хитяєва, Н.В.Діптан. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2009. – 64с.: іл.. + додат.(16 с.)/

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форми навчання: індивідуальна, фронтальна, парна, групова.

Методи та прийоми: дослідницький, словесний, наочний, самостійної роботи, метод самоаналізу та колективної роботи.

 

Хід уроку

І. Оргмомент

Я люблю спостерігати

І новеньке пізнавати.

Будем працювать активно,

І всі разом - колективно.

ІІ. Основна частина уроку

1.     Хвилинка спостережень за погодою (Синоптик у класному календарі природі відмічає позначками погоду і коментує для всіх:

– стан неба;

– t° повітря;

– сила і напрямок вітру;

– опади;

– інші явища природи.)

2.     Перевірка засвоєння знань, умінь та навичок

І варіант (Метод «Незакінчене речення»)

1.       Глобус – це … (модель Землі)

2.       Лінії, які на глобусі з’єднують північний і південний полюси і проведені згори вниз, називаються … (меридіанами).

3.       Лінії, які на глобусі проведені зліва направо, називаються … (паралелями).

4.       Якщо поверхню півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо (карту півкуль).

5.       Якими кольорами позначають сушу на карті і глобусі? (Коричневий, жовтий, зелений).

6.       Масштаб карти (або глобуса) — це число, яке показує…(у скільки разів зменшено або збільшено справжні розміри предметів і відстані між ними).

 

ІІ варіант (Тести)

1.     Як називається карта, на якій зеленим кольором позначені рівнини, жовтим – височини, синім – моря?

а) Географічна;   б) фізична;   в) контурна.

 2. Уявіть карту і визначте, в якій стороні знаходиться схід.

       а) праворуч;   б) угорі;   в) ліворуч;   г) унизу.

 3. Що позначають на карті точкою?

       а) Гори;   б) річки;   в) населенні пункти;   г) озера і моря.

   4. Яким кольором на карті позначають найвищі гори?

    а) Темно-коричневим;   б) коричневим;   в) червоним;   г) темно-синім.

   5. Що позначають на карті синім кольором?

       а) Гори;   б) низовини;   в) водойми.

 6. Що таке карта?

 а) Зображення земної поверхні в кольорі;  

 б) зображення земної поверхні за допомогою умовних знаків;  

 в) зменшене в багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частин за допомогою масштабу та умовних позначок.

1.     Хвилинка еколога (2 учні за опорою «Я вважаю…»)

-         Чому Землю називають блакитною планетою?

-         Чому Землю називають зеленою планетою?

2.     Актуалізація опорних знань

-         Що ми зображуємо на карті і глобусі?

3.     Оголошення теми та мети уроку