Програма гуртка образотворчого мистецтва «Крок за кроком»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Програма гуртка образотворчого мистецтва «Крок за кроком»

 

Пояснювальна записка

Основне завдання сучасної школи, визначене у законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у Національній доктрині розвитку освіти, полягає у всебічному розвитку кожної дитини як особистості і найбільшої цінності суспільства.

Створення даної інтегрованої програми зумовлене необхідністю виконання одного з головних завдань освітньої галузі, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, – розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи) одним із головних завдань школи визначає виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культурної з розвиненим естетичним та етичним ставленням до навколишнього світу і самого себе.

 

Запропонована програма поєднує різні види образотворчої мистецької діяльності, надає більш широкі можливості для всебічного розвитку особистості, поширення знань учнів про навколишній світ, удосконалення навичок роботи з різними матеріалами, розвитку здатності розуміти і бачити прекрасне навколо себе, збудження бажання творити прекрасне своїми руками, виховання національної гідності.

Дитяче дозвілля – це своєрідний потенціал суспільства завтрашнього дня, тому що саме від того, як людина навчиться організовувати своє дозвілля в дитячі роки, залежить наповненість всього її подальшого життя. Відомо, що найяскравіше залишає в нашій пам'яті незабутні сліди. Часто виникає бажання зафіксувати свої спостереження, враження, хвилювання, щоб зберегти їх. Малювати і виготовляти художні вироби можуть не тільки обдаровані діти, а й всі, хто дуже цього хоче. Головне – не боятися труднощів.

 

Навчання в гуртку будується за принципами особистісно-орієнтованої освіти дітей та педагогіки розвитку, в центрі уваги яких – особистість дитини, яка реалізує свої можливості. Програмою передбачено індивідуальну роботу з дітьми  з врахуванням вікових та психофізиологічних особливостей дитини.

Програма розрахована на три роки навчання. Заняття проводяться один раз на тиждень по одній годині. У гурток запрошуються діти 7-10 років, формується одна група з 15 учнів. Така кількість учасників гуртка є оптимальною для успішного засвоєння програми, стає можливим здійснення індивідуальної роботи з учнями. Для участі у гуртку не потрібні спеціальні навички.

Мета: формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, інтересу до народної декоративно-ужиткової творчості, розвиток художніх здібностей, смаків, образного мислення, стимулювання творчого потенціалу, виховання потреби в особистісній творчій самореалізації.