Клуб класних лідерів «Каскад»

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Клуб класних лідерів «Каскад»

 

Консультант клубу: Слободянюк О.А.-заступник директора з виховної роботи                                             

 

                            Устав клубу «Каскад»

 

І.Загальні положення

1. Клуб «Каскад» є формою громадянського виховання учнів та розвитку їх активної життєвої позиції.

2. Клуб «Каскад» створюється на базі 7-11 класів школи з лідерів класних колективів , на підставі попережднього анкетування. При проведенні у школі КТС в засіданнях клубу можуть приймати участь учні 5-6 класів.

 

3. Мета клубу:

Формування соціальної та комунікативної компетентностей, активної життєвої позиції,розвиток таких якостей особистості як управлінське мислення, інтуіція, організаторська імпровізація, здібність об’єктивно оцінювати себе та інших.

4. Свою діяльність клуб проводить у рамках режиму роботи школи. На час проведення засідань адміністрація школи надає учням- членам клубу приміщення.

 

ІІ. Основні завдання

1.     Розвивати в учнів якості лідера.

2.     Розвивати навички ведення дискусії, формувати вміння правильно відстоювати свою точку зору.

3.     Розвивати загальну ерудицію, поглиблювати вміння аналізувати та знаходити правильне вирішення проблеми.

4.     Пропагувати серед учнів основні норми культури поведінки та спілкування.

 

ІІІ. Членство у клубі, права та обовязки.

1.     Членами клубу можуть бути учні 7-11 класів.

2.     Члени клубу мають право вносити пропозиції, які стосуються діяльності клубу: регулярності засідань, вдосконалення форм, методів його роботи, також мають право висловлювати свої думки, захищати свої позиції.

3.     Члени клубу зобов’язані постійно відвідувати засідання клубу, виявляти ініціативу та активнівсть в організації різних заходів, бути прикладом у відношенні до знань та поведінки.

 

ІV. Керівництво клубом.

1.     Керівництво клубом здійснює рада клубу, яку обирають на загальному зборі.

2.     Рада клубу збирає загальні збори, готує їх, розглядає питання, затверджує графік загальношкільних заходів, організує придбання призів.

3.     Срок повноважень ради-один рік.

4.     Всю організаційну роботу очолює заступник директора з виховної роботи.

 

Абонемент клубу класних лідерів «Каскад»

 

 

Вересень

1. Організація роботи клубу.

2. Практичне заняття: «Складання плану роботи органів учнівського          самоврядування та основних законів життя класу»

 

Жовтень

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.      Поради «Як організувати вільний час на канікулах»

 

Листопад

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.      Методика проведення соціологічних досліджень (заняття з психологом)

 

Грудень

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.     Поради «Як краще підготуватися до участі у грі «Мельница»

 

Січень

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.     Підготовка до «Вернісажу талантів» (вшанування обдарованої учнівської молоді)

 

Лютий

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.     Поради «Як організувати свято з друзями»

 

 Березень

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.     Гра в арсеналі лідера

 

Квітень

1.     Тренінгове заняття за модулем: «Як стати лідером»

2.     Соціологічне опитування за підсумками програми «Особистість та подія року»

 

Травень

1.     Ділова гра «Звіти про роботу центрів шкільного самоврядування»

2.     Піведення підсумків програми «Особистість та подія року»