Авторську програма для роботи гуртка „Ляльковий театр” в початкових класах.

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.  Метою роботи вчителів є - виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптуєть­ся в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей. Адже в кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. “Кожна дитина в потенціалі – це творець різних, у тому числі естетичних цінностей: будуючи будинки, вона виявляє свою архітектурну творчість, ліплячи і малюючи, вона - скульптор”.

 

Мета курсу

Важливою умовою розвитку особистості є залучення її до діяльності. У творчій діяльності школяр набуває художньо-творчих здібностей: спостережливості, репродуктивної уяви, фантазії, уміння аналізувати, порівнювати. Підготовка і показ лялькової вистави — це творча діяльність, це інтегроване заняття, воно синтезує різноманітні знання та вміння дітей, сприяє розвитку їхніх творчих здібностей.

Основною метою роботи гуртка «Ляльковий театр» у початкових класах є створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, формування моральних цінно­стей і орієнтирів особистості, забезпечення естетичного виховання. Театральні ігри, підготовка лялькових вистав сприяють розвиткові всебічних знань, умінь та творчості школярів. Діти, готуючись до лялькової вистави, випробовують себе як актори, художники, співаки, музиканти, їх діяльність — це нові відкриття для себе: розуміння авторського задуму, виявлення свого ставлення до зображуваного.

 

Завдання гуртка в початковій школі:

поглиблювати знання учнів про види мистецтва;

формувати позитивне ставлення до різних видів мистецтва, необхідність їх поєднання у роботі лялькового театру;

ознайомити із специфікою лялькового театру, театральною лексикою, професіями людей, що працюють в театрі;

вчити розуміти авторський задум п’єси;

розвивати вміння справедливо оцінювати свої і чужі вчинки, вчити передавати голосом, жестами характер дійових осіб, своє відношення до них;

розширювати, поглиблювати, систематизувати знання дітей про моральні норми і правила культурної поведінки, охорону життя і здоров’я дітей;

виховувати турботливе ставлення до оточуючих людей, до природи;

виховувати впевненість у своїх можливостях.