Методична розробка виховного заходу на тему: „Толерантність. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини. ”

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Методична розробка

виховного заходу

на тему:

„Толерантність. Позитивне значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини. ”

 

(Для учнів 8-9 класів)

 

Мета:               - розкрити поняття „толерантність”, показати певні рівні   

                                 толерантної поведінки людини;

 

                            - розвивати адекватну самооцінку, вміння аналізувати,

                                приймати   рішення, вибирати правильну позицію;

 

                            - виховувати спостережливість, уважність до інших людей;

 

                            - виховувати здатність бачити і розуміти відмінність іншої

                                людини від себе, вчити встановлювати стосунки на

                                доброзичливій основі;

 

                            - сприяти формуванню ціннісних установок на толерантне

                                 спілкування та навичок толерантної поведінки, звичок;

 

- виховувати чуйність, взаємоповагу, людяність, терпимість

 і небайдужість

 

Форма

проведення:         психологічний практикум

Місце

проведення:                класна кімната

Обладнання:      -   плакат з епіграфом

-   матеріали „Декларації принципів толерантності”

-         роздатковий діагностичний інструментарій (анкети, бланки опитувальника)

-         плакат „Риси толерантної особистості”

-         дерево з листочками

-         афоризми про толерантність

-         ватмани, маркери

-         мішечок

План проведення:

1.      Вступне слово вчителя.

         Психологічна установка.

2.      Поняття про толерантність.

          Робота в групах.

3.      Анкетування „Ваш рівень толерантності”.

4.      Діагностика толерантної особистості.

5.      „Мудрість з дерева пізнання” (Обговорення висловів видатних людей       про толерантність).

6.      Виконання творчого завдання в групах.

7.      Підсумок заняття. Вручення „Мішечка порад”.

 

Хід проведення

Підготовчий етап

 

         Виготовити плакат з епіграфом до виховного заходу; заздалегідь підготувати бланки опитувальника „Риси толерантної особистості” для кожного учня. Діти поділені на 3 групи, кожна група отримала попереднє завдання для виступу (статті із „Декларації принципів толерантності”). Заготовлені анкети для визначення рівня толерантності. Підготувати плакат або модель дерева з листочками, на яких записані вислови визначних людей про толерантність; виготовити три квітки („Толерантність”) для творчої роботи; підготувати мішечок з написаними порадами „Прагніть бути толерантними”.

Епіграф: „Перед великим розумом я схиляю голову,

                    перед великим серцем я стаю на коліна”.

          Гете

1.Вступне слово вчителя. Психологічна установка.

Французький філософ-просвітитель XVIII ст. Ф. Вольтер сказав: „Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але я віддам життя за право їх виголошувати!”

Погодьтеся, що досить важливо терпимо, з розумінням, толерантно ставитися до поглядів, переконань, думок, традицій інших людей.

Останнім часом слово „Толерантність” набуло значної популярності. Поясніть його значення. Що значить толерантна людина? Що таке толерантний підхід? Чи так важливо бути толерантним? Спробуємо відповісти на ці запитання на сьогоднішньому занятті.

Ми живемо в складний і неспокійний час, а причини занепаду нашої моралі ми пояснюємо, виправдовуємо економічною та екологічною кризами, недоліками ринкових стосунків тощо. Глобальні проблеми, що їх має розв’язувати людство, дедалі більше загострюються, а конфлікти стають усе не безпечнішими, і тому зростає усвідомлення необхідності співпраці людей і привабливість ідей толерантності.