Проект: «Формування мовно-літературної грамотності учнів».

Відкрити, зберегти на свій комп'ютер або роздрукувати повний текст (формат PDF)

 

Проект: «Формування мовно-літературної грамотності учнів».

Автор проекту: заступник директора з НВР Новогродівської СЗШ І-ІІІ ступенів №7, учитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії Вахрамєєва О.В.

Учасники: педагогічний та учнівський колективи.

База реалізації проекту: Новогродівська СЗШ І-ІІІ ступенів №7 Новогродівської міської ради.

Характеристика проекту:

·        За кінцевим результатом: практико-орієнтованим;

·        За кількістю учасників: колективний;

·        За тривалістю: короткотривалий;

·        За ступенем самостійності: експериментально-дослідницький;

·        За характером контактів: внутрішній;

·        Термін реалізації проекту: 2009-2010 навч. рік.

 

Етапи проекту

Пошуковий

Визначення теми, аналіз проблеми, постановка мети, обговорення методів дослідження.

Серпень 2009 р.

Аналітичний

Аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності.

Вересень 2009 р.

Практичний

Виконання запланованих кроків.

Жовтень – травень 2010 р.

Презентаційний

Оформлення остаточних результатів.

Червень 2010 р.

 

 

Актуальність проекту

Реформування освіти у відповідності із Законом України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічної переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його життєвих компетентностей.

Навчальна діяльність на уроках повинна дати не лише суму знань, умінь та навичок, а й сформувати його компетентність як загальну здатність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях.

Новогродівська СЗШ І-ІІІ ступенів №7 працює над створенням системи формування життєвих компетентностей учнів в умовах модульно-розвиваючого навчання. На виконання регіональних програм «Моніторинг якості освіти в Донецькій області» та «Впровадження компетентнісно- орієнтованого підходу в навчально-виховний процес» в 2005 році було створено проект «Програма впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес Новогродівської СЗШ І-ІІІ ступенів №7 Новогродівської міської ради». В основу програми покладено філософію життєтворчості як особливої, вищої форми виявлення творчої природи людини, бо вона сприяє самостійному творчому вибору особистістю стратегій життя, вибору засобів необхідних для реалізації її індивідуального життєвого проекту.  

У рамках реалізації програми у 2009-2010 навчальному році створено цільовий проект «Формування мовно-літературної грамотності», внесено зміни до функціональних обов’язків управлінської команди, здійснено планування, соціально-педагогічне проектування, прогнозування та планування системи управлінських дій.

Мета проекту: Удосконалення мовно-літературної грамотності в умовах особистісно зорієнтованої модульної системи навчання. Створення належних умов для поліпшення вивчення української мови та літератури, виховання шанобливого ставлення до неї.

 

Основні завдання:

*          Зміцнення статусу української мови як державної;

*          Створення достатньої організаційної, кадрової, науково-методичної, матеріально-технічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення української мови та літератури з метою досягнення високого рівня володіння нею випускника;

*          Підвищення грамотності та культури мовлення учнів;

*          Забезпечення підготовки випускників до ЗНО;

*          Спрямування роботи на забезпечення високого рівня викладання української мови і літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок;

*          Навчити школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів;

*          Формування умінь і навичок зв’язного усного і писемного мовлення;

*          Забезпечення засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови;

*          Удосконалення форм і методів роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки;

*          Впровадження в практику сучасних освітніх технологій та інновацій;

*          Регулярно проводити огляд новин методичної літератури, періодичних видань;

*          проводити індивідуальну роботу з обдарованими школярами, з учнями з низькою мотивацією до навчальної діяльності;

*          Організація роботи гуртків і факультативів;

*          Активізація позакласної роботи з навчальних предметів;

*          Організація колективного, індивідуального, диференційованого навчання;

*          Реалізація практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

*          Забезпечення в основній школі до профільної підготовки учнів, у старшій школі – профільного і поглибленого вивчення української мови та літератури.

 

Очікувані результати

-             Покращення мовно-літературної грамотності учнів;

-             Підтримка обдарованих школярів;

-             Підвищення якості освіти;

-             Компетентний випускник, адаптований до соціуму.